Retourneren

Volgens de wet heeft u recht op een bedenktijd van 14 dagen. Skyline Telecom kan de installatie om die reden alleen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst uitvoeren indien u daar toestemming voor geeft en afziet van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.